PhD Students

Name
Phone
Room
Bonmassar, Nicolas
  • +49 711 689-3649
4H04
Fan, Tianjie
  • +49 711 689-3647
4M31
Scheid, Anna
  • +49 711 689-3584
4M23
Sosa Lizama, Pablo
  • +49 711 689-3527
4H04
Wang, Yuhan
  • +49 711 689-3533
5G07
Zhang, Xuejiao
  • +49 711 689-3535
4H04
Go to Editor View