PhD Students

Name
Phone
Room
Bonmassar, Nicolas
  • +49 711 689-3649
4H04
Scheid, Anna
  • +49 711 689-3584
4M23
Sosa Lizama, Pablo
  • +49 711 689-3527
4H04
Wu, Yu-Mi
  • +49 711 689-3533
5G07
Yang, Chao
  • +49 711 689-3523
5G05
Zhang, Xuejiao
  • +49 711 689-3535
4H04
Go to Editor View