Seminars

Student Seminars / Group Seminars 2022

 Date

 Room

 Time

 Student seminar

 Time

 Group seminar

 24.05.22 7 D 2 09:00 Ralf Claus 10:30 Alexander Yaresko
 31.05.22 7 D 2 09:00 Jiawei Zhang 10:30 Graham McNally
 07.06.22 7 D 2 09:00 Yuan-Shan Zhang 10:30 Dennis Huang
 14.06.22 7 D 2 09:00 Yuta Tsuyuki 10:30 Fabian Jerzembeck (guest)
 21.06.22 7 D 2 09:00 Eria Imada 10:30 Pascal Reiß
 28.06.22 7 D 2 09:00 Damian Contant 10:30 Minu Kim
 05.07.22 7 D 2 09:00 Yuta Tsuyuki 10:30 Jan Bruin
 12.07.22 7 D 2 09:00 Eria Imada 10:30 Pascal Reiß
 19.07.22 7 D 2 09:00 Xinglu Que 10:30 Yosuke Matsumoto
 26.07.22 7 D 2 09:00 Jihuan Gu 10:30 Ulrich Wedig
 02.08.22 7 D 2 09:00 Ryosuke Oka 10:30 George Jackeli
 09.08.22 7 D 2 09:00 Yuga Tsuchiba 10:30 Tomohiro Takayama
 16.08.22 7 D 2 09:00 Kakeru Goda 10:30 Kentaro Kitagawa
 23.08.22 7 D 2 09:00 Rajat Kamboj 10:30 Jürgen Nuß
 30.08.22 7 D 2 09:00 Yuto Arai 10:30 Hiraoka Naoka
 06.09.22 7 D 2 09:00 Florian Faaber 10:30 Lihui Zhou
 13.09.22 7 D 2 09:00 Runze Zhang 10:30 Alexander Yaresko
      
      
      
      
Go to Editor View